Σοφία Μιχελάκη

mixelaki_s_170Είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. από το 2007 μέχρι σήμερα, αναφερόμενη στη Διοίκηση της εταιρείας.

Από το 2005 έως και το 2006 κατείχε θέση Υποδιευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

Είναι μέλος της Νομικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαχειριστών Φυσικού Αερίου (Entsog), του Διοικητικού Συμβουλίου. του Σωματείου Δικαίου Ενέργειας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

Η Σοφία Μιχελάκη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου ULB (License Spéciale Droit Européen, Bruxelles) και της Νομικής Σχολής Αθηνών (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο).