Συνέδριο 2016

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και η Boussias Communications διοργάνωσαν με επιτυχία το στρατηγικό Συνέδριο

ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016: Γυναίκα, η δύναμη της ανάπτυξης

Το Συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Εξωτερικών «Γιάννος Κρανιδιώτης», Ακαδημίας 1, στην Αθήνα.
Προσκλήθηκαν ως ομιλητές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκών Φορέων, Υπουργοί, Περιφερειάρχες, εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών και διακεκριμένες γυναίκες επιχειρηματίες-υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Στόχος του Συνεδρίου

Το Συνέδριο πραγματευόταν το νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας, προσδιορίζοντας τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας εντός του σύγχρονου επιχειρείν, με βασικούς παρονομαστές την ισότιμη συμμετοχή και τον αυτοπροσδιορισμό στον αγώνα των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού της προσωπικότητάς της.

Η σημερινή γυναίκα δύναται ισότιμα να συμβάλει στην ώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την εξωστρέφεια, τον επαγγελματισμό, την εξειδίκευση, την ηθική διακυβέρνηση και όλες τις αξίες που συντελούν στην προώθηση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος η συγκράτηση των επιχειρήσεων και των ταλέντων στη χώρα  καθώς και η προσέλκυση  επενδυτικών δράσεων.

Το Συνέδριο προσδιόρισε τη συμβολή της γυναίκας στην ανάπτυξη των στρατηγικών εκείνων που θα δημιουργήσουν την καινοτόμο, ανταγωνιστική και παραγωγική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, με θέσεις εργασίας και δυναμική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και οι Κεντρικές Ενώσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο,  πραγματοποιώντας πλήθος πρωτοβουλιών, στην αξιοποίηση της δυναμικής της γυναίκας, συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Μια από τις αποφάσεις της περίφημης Συνόδου της Λισσαβόνας ήταν και η αξιοποίηση της δυναμικής της γυναίκας στο χώρο του επιχειρείν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπάθησε να επιβάλλει την ισότιμη παρουσία της γυναίκας στην ανδροκρατούμενη ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα, χωρίς όμως αποτελέσματα. Θεσμοθετήθηκαν οι ποσοστώσεις, μέτρο σχεδόν ανεφάρμοστο, όπως απέδειξε η έρευνα του Ευρωεπιμελητηρίου, κυρίως λόγω της ανομοιομορφίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, του  γεγονότος ότι στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν δίνουν την ευκαιρία επιλογών καθώς και του  καθεστώτος των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται από μέλη της ίδιας της Οικογένειας.

Η γυναίκα αγωνίζεται μόνη να σπάσει την περίφημη γυάλινη οροφή του κατεστημένου και συχνά το καταφέρνει, όταν έχει αρωγούς την οικογένειά της και την πολιτεία. Μορφώνεται, το 60% των πτυχιούχων των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι γυναίκες και έχει όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συντελούν στην ανάπτυξη και καταξίωσή της στον στίβο του επιχειρείν.

Οι θέσεις Ευρωπαίων Επιτρόπων και στελεχών κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα αποτυπώσουν το υφιστάμενο επενδυτικό πλαίσιο και θα προσδώσουν την ώθηση για γόνιμη πρωτοβουλία αναπτυξιακής προοπτικής, οριοθετώντας το προσδοκώμενο πεδίο επιχειρηματικότητας της γυναίκας.

Ο κύριος στόχος του Συνεδρίου δεν ήταν να εντοπίσει υποχωρητικές διαφορές ούτε να τονίσει ισχυρισμούς για περιπτωσιολογικές ανισότητες στον κοινωνικό, επιχειρηματικό και εργασιακό στίβο.

Φιλοδοξούσε να αναδείξει τη σημαντικότητα των Ελληνίδων – Ευρωπαίων γυναικών στη διαμόρφωση ενός έγκυρου και αξιόπιστου επιχειρηματικού μοντέλου με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ισοτιμία, παρέχοντας αξιοκρατικά ίσες ευκαιρίες για όλους. 

Η θεματολογία του Συνεδρίου, διαπνεόταν από την ανάδειξη της συμβολής της γυναίκας στη διαμόρφωση της Επιχειρηματικότητας ως μοχλού ανάπτυξης και ισχυροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας με απώτερη στόχευση τον μηδενισμό της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και περιλαμβάνει:

  • Η Γυναίκα, ο Κοινοβουλευτισμός και η Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Η Γυναίκα ως ανώτατο στέλεχος Διοίκησης
  • Η Γυναίκα και η συμμετοχή της στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
  • Η Γυναίκα και η θέση της στην σύγχρονη κοινωνία
  • Η Γυναίκα και η Επιχειρησιακή Δημοκρατία

Επιπρόσθετα αναπτύχθηκαν ενότητες με την τρέχουσα επιχειρηματική επικαιρότητα

  1. Καινοτομία, νέες τεχνολογίες & επιχειρηματικότητα

Η καινοτομία, εισάγει εναλλακτικούς τρόπους σχεδιασμού προϊόντων, γεννά διαφοροποιημένες ανάγκες στους καταναλωτές, αλλάζει τον τρόπο παραγωγής, ανατρέπει διαδικασίες και τοποθετεί την ψηφιακή τεχνολογία στο κέντρο όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η τραπεζική και η εναλλακτική χρηματοδότηση σε συνεργασία με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς αποτελούν σημεία κλειδιά για κάθε σταθεροποιητική προοπτική.

  1. Εξωστρέφεια, Βιομηχανία, Ποιοτικός τουρισμός

Η αναγκαιότητα για συσπείρωση και συνεργασία των τοπικών δυνάμεων σε συνδυασμό  με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι βασική προϋπόθεση για δημιουργία οικονομιών κλίμακας και διείσδυση στις αγορές. Παρατηρείται μια στροφή στην πρωτογενή  παραγωγή με καινοτομικά χαρακτηριστικά ενώ γυναίκες στελέχη καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις και συμβάλλουν στην  ανάπτυξη.

Η στροφή στις εξαγωγές αποτελεί υψηλή προοπτική των ελληνικών επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην  ανάπτυξη  θετικού «προσήμου» του αντίστοιχου ισοζυγίου καθώς και στην ενεργοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού δυναμικού στήριξης της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Παράλληλα η εγχώρια βιομηχανία σε συνδυασμό με τις υποδομές και   την ανάπτυξη σημαντικών εναλλακτικών  τουριστικών προϊόντων, συμμετέχει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, καθιστώντας την Ελλάδα σταθερό και φερέγγυο  επενδυτικό προορισμό.

  1. Επενδύσεις σε Υποδομές, η Ενεργειακή Επάρκεια και η Περιβαλλοντική Συνείδηση

Οι επιχειρηματικοί στόχοι ανάπτυξης της χώρας προϋποθέτουν υποδομές και προσιτή ενεργειακή κάλυψη. Η αναδιάρθρωση του μείγματος ενεργειακών πηγών αποτελεί ευοίωνη εξέλιξη για την βιώσιμη ανάπτυξη της  Ελλάδας. Η  επεξεργασία των αποβλήτων και η διαχείριση ανακυκλούμενων υλικών συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι υποδομές της χώρας χρειάζονται άμεσα την ολοκλήρωση οδικών αξόνων, υδροδοτήσεων & επικοινωνιακών υποδομών με ταχύτατα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η γυναίκα ως εργαζόμενη και ως επιχειρηματίας συμμετέχει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση των δομών αυτών ενώ με ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία συμβάλλει στη δημιουργία ενεργής και κοινωνικής παιδείας που οδηγεί σε υγιή μοντέλα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Η σύγχρονη γυναίκα πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση βιώσιμου και περιβαλλοντικά συμβατού σχήματος ανάπτυξης.

Οι έξυπνες πόλεις είναι απτά παραδείγματα σχετικών συμπεριφορικών μοντέλων και αποτελούν μονόδρομο βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

  1. Εργασιακές & οικονομικές παράμετροι βιώσιμης ανάπτυξης

Είναι σαφές ότι τόσο η οικονομική κρίση όσο και η ανεργία έχουν απομακρύνει ένα σημαντικό δυναμικό του γυναικείου εργαζόμενου πληθυσμού από τις επιχειρήσεις αλλά και από τη χώρα.

Διαθέτουν οι γυναίκες γνώσεις και δεξιότητες, που είναι απαραίτητες στο νέο οικονομικό σκηνικό που διαμορφώνεται και διαπνέεται από επιχειρηματικότητα και καινοτομία;

Τι κάνει το κράτος για την προσέλκυση ικανών γυναικών στελεχών και τι κίνητρα δίνουν οι επιχειρήσεις;

Είναι το γυναίκειο ανθρώπινο δυναμικό η νέα δεξαμενή ταλέντων που είχε μείνει υποβαθμισμένη και αναξιοποίητη σε μεγάλο βαθμό;

Πως θα αποφύγουμε το «brain drain», τώρα που διαφαίνεται ότι υπάρχουν ικανοποιητικές δυνατότητες funding;

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την χρηματοδότηση, την ασφάλιση (κρατική και ιδιωτική) και την χρηματοοικονομική επάρκεια ώστε να υπάρξει αύξηση της απασχόλησης, περισσότερες εξαγωγές, επενδύσεις,

Τα κρίσιμα ερωτήματα

Παρέχουν οι ελληνικές Επιχειρήσεις ίσες ευκαιρίες στη διεκδίκηση, στην κάλυψη  θέσεων εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στελεχών; Είναι η γυναίκα σήμερα πρωταγωνιστής ή ουραγός στον επιχειρηματικό στίβο;

Σε ποιους απευθυνόταν

Το Συνέδριο απευθυνόταν σε εκπροσώπους της αγοράς, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρήσεων της χώρας, ανώτατους διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και χωρών στις οποίες υπάρχει ελληνικό επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, θεσμικούς και κυβερνητικούς παράγοντες, εκπροσώπους πολιτικών χώρων και μέλη Επιμελητηρίων. Πρωτίστως όμως απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες στελέχη και επιχειρηματίες παρέχοντας βήμα παρουσίασης των βέλτιστων πρακτικών, με στόχευση τη διάνοιξη νέων δρόμων και νέων προοπτικών για το μέλλον τους.

www.iea.org.gr

www.epimelosepiheirein.iea.org.gr