Δημήτρης Ανδριόπουλος

DIMAND, DIMAND, 16OCT2020

Ιδρυτής, βασικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand.

Γεννημένος στην Πάτρα έχει ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο και έχει συμμετάσχει στην ανώτατη διοίκηση επώνυμων οργανισμών στον κλάδο των ακινήτων, του τουρισμού, της ναυτιλίας και των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Intradevelopment AE, εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ (2003-2005), Διευθύνων Σύμβουλος της REDS Α.Ε., εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου της Ελληνικής Τεχνοδομικής (1998-2002), Project Manager στην εταιρεία Superfast Ferries A.E. (1994-1997) κ.α.

Το 2005 ίδρυσε την Dimand real estate development, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, που υλοποιεί έργα μεγάλης κλίμακας με έμφαση στα σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια γραφείων, μεγάλου μεγέθους αστικές αναπλάσεις, σύνθετα έργα μικτών χρήσεων και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.