Δημήτριος Παζαϊτης

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού ΔΕΔΔΗΕ.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph. D.) από το Imperial College, Λονδίνο, ΜΒΑ από το INSEAD, Fontainebleau και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στη Συμβουλευτική Διοικήσεων και στο Business Development.

Ανέλαβε δε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Invest in Greece το Μάρτιο του 2007 και από το Μάρτιο του 2009 κατέχει επίσης της θέση του προέδρου.